Inschrijf- en betalingsvoorwaarden

Betaling

Het cursusbedrag dient direct na boeking van de cursus voldaant te worden op rekeningnummer NL53 INGB 0004 3957 85 t.n.v. samenverbouwen.nu te Leidschendam.
Zodra het cursusgeld ontvangen is word je definitief voor de cursus ingeschreven.

Bij annulering

Indien je na inschrijving je deelname aan de workshop binnen twee weken voor aanvang annuleert, brengen wij de helft van het cursusbedrag in rekening.
Bij annulering binnen een week, wordt het totale cursusbedrag berekend.
Bij voldoende aanmeldingen zal de cursus op de aangegeven datum plaats vinden. Indien er te weinig aanmeldingen zijn word je uiterlijk 1 week voorafgaand aan de cursus door ons geinformeerd en heb je de keuze tussen het volgen van de cursus op een andere door samenverbouwen.nu voorgestelde datum of restitutie van het cursusgeld.

Algemeen

samenverbouwen.nu is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van de cursus.
Bij het niet volgen van (gedeelten van) de cursus vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. samenverbouwen.nu biedt je de mogelijkheid om gemiste lessen in te halen.

Theoriestof

Het lesboek ontvang je bij aanvang van de 1e lesdag.
De theoriestof dient vooral als naslagwerk, de stof wordt tijdens de cursus behandeld.
Het is niet mogelijk om het cursusboek vóór aanvang van de cursus te ontvangen.